Društvo antropologov Slovenije
 

O reviji

Uredništvo

Navodila za avtorje

Pregled letnikov

Naročilo revije

 
 
Naslov:
Gortanova 22
SI-1000 Ljubljana

Tel.: ++386 1 520 77 37
Fax: ++386 1 520 77 40

Davčna številka:
67417442
Poslovni račun:
SI56 0201 7001 8848 566
 

O reviji

Anthropological Notebooks je znanstveno glasilo Društva antropologov Slovenije. Pod sedanjim imenom izhaja od leta 1995, pred tem pa je glasilo nosilo ime Antropološki zvezki. Glasilo izhaja v angleškem jeziku, ima mednarodni uredniški odbor, recenzentski sistem in je abstrahirano in indeksirano v mednarodnih bibliografskih bazah. Do leta 2006 je glasilo izhajalo enkrat letno, v letih 2006 in 2007 dvakrat letno, od leta 2008 pa izdajamo 3 številke letno.

Anthropological Notebooks objavlja prispevke s področja antropologije in sorodnih disciplin. Prispevki ne smejo vsebovati že predhodno objavljenih materialov in ne smejo biti v postopku za objavo v kakšni drugi publikaciji. Vsak avtor mora samostojno pridobiti dovoljenje za objavo predhodno že objavljenih materialov. Prosimo, da svoj prispevek pošljete kot priponko po e-pošti glavnemu uredniku, ali pa v tiskani verziji na naslov Društvo antropologov Slovenije, Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana, Slovenija. Prosimo, da navedete tudi svoje ime, akademski naziv, institucijo, na kateri ste zaposleni, telefonsko številko in naslov e-pošte.

V letu 2005, 2006 in 2007 je izdajanje revije Anthropological Notebooks finančno podprla Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, od leta 2008 naprej pa Javna agencija za knjigo republike Slovenije.

ISSN: 1408 - 032X
Številka v razvidu medijev: 694

 

Povzetki in indeksiranje:
• Social Science Citation Index (SSCI),
• International Bibliography of the Social Sciences (IBSS),
• Anthropology Plus database (Anthropological Literature and Anthropological Index Online),
• Cambridge Scientific Abstracts/Sociological Abstracts,
• International Bibliography of Periodical Literature in the Humanities and Social Sciences (IBZ),
• Ulrich’s Periodicals Directory,
• SocINDEX with Full Text,
• MLA International Bibliography

 
© 2005, Društvo antropologov Slovenije