Društvo antropologov Slovenije
 

About the journal

Editorial

Manuscript submission

Archive of issues

Subscriptions

 
 
Address:
Gortanova 22
SI-1000 Ljubljana

Tel.: ++386 1 520 77 37
Fax: ++386 1 520 77 40

SWIFT :
LJBASI2X
IBAN:
SI56 0201 7001 8848 566
 

1997/98, volume III/IV, number 1

Editor: Tatjana Tomazo-Ravnik

 

BIOPOIESIS
• Artur ŠTERN: Biopoiesis in Biopoietics
• Aldo Carlo CAPELLINNI: Psychokinetic Aspects in the growth of Children
• Miha JAVORNIK: Psycogenesis of Cultural Heroes
• Bogomir NOVAK: Power Menagement in Focus

STUDY THEME
• Charles SUSANNE, Martine VERCAUTEREN, Ester REBATO, Javier ROSIQUE, Iciar SALCES: Growth and Nutrition

ANTHROPOLOGY OF HEALTH AND SICKNESS
• Borut Telban: Sickness and Time in a Sepik Community / Bolezen in čas v sepiški skupnosti
• Mojca Juričič: Medical Anthropology in the Health Care System / Medicinska antropologija in zdravstveno varstvo

ANTHROPOLOGY IN SCHOOL
• Bogomir NOVAK: Problem uvajanja novih učnih vsebin v šole
• Robi KROFLIČ: Antropologija v šoli
• Janez KOLENC-GREGORIČ: Racionalna evalvacija učnega načrta socoiologija z vidika zastopanosti antropoloških učnih vsebin in ciljev
• Janez JUHANT: Antropologija in etika ter problem vzgoje

INTERVIEW
• Robin DENELL

OBITUARIES
• Jože VOGRINC, Boris KAVUR: Iztok Saksida–Sax (1953–1998): Biografija in bibliografija
• Marianne TAX CHOLDIN: An International Childhood: Seeing the world with Sol Tax

BOOK REVIEWS
• Borut Telban: Michael JACKSON: At Home in the World
• Marija Štefančič: Eva B. BODZSAR, Charles SUSANNE (ed.) Secular Growth Changes in Europe
• Saša Cvahte: Marija Štefančič, Urška Arko, Vida Brodar, Fina Dovečar, Mojca Juričič, Metka Macarol-Hiti, Petra Leben-Seljak, Tatjana Tomazo-Ravnik: Ocene telesne rasti in razvoja otrok in mladine v Ljubljani
• Boris Kavur: William NOBLE, Ian DAVIDSON: Human Evolution, Languahge and Mind

RESEARCH AND STUDY REPORTS
• Petra Leben-Seljak: Antropološka analiza poznoantičnih in srednjeveških grobišč Bleda in okolice
• Artur Štern: Metabiology of Religion
• Bogomir Novak, Janez Kolenc: International Comparative Researching of Political Socialization (1994- 1996)

CONFERENCE REPORTS
• Artur ŠTERN: Biopoiesis: novi evolucijski vidiki antropologije in njej sorodnih ved
• Tatjana TOMAZO-RAVNIK: XI. Kongres Evropskega antropološkega združenja
• Boris KAVUR: Mednarodna okrogla miza o vprašanju musterjenske koščene piščali iz Najdišča Divje Babe

 
© 2005, Slovene Anthropological Society