Društvo antropologov Slovenije
 

O reviji

Uredništvo

Navodila za avtorje

Pregled letnikov

Naročilo revije

 
 
Naslov:
Gortanova 22
SI-1000 Ljubljana

Tel.: ++386 1 520 77 37
Fax: ++386 1 520 77 40

Davčna številka:
67417442
Poslovni račun:
SI56 0201 7001 8848 566
 

Navodila za avtorje

Pri pripravi prispevkov za objavo avtorje naprošamo, naj se držijo naslednjih navodil:

I. Tipi prispevkov
II. Jezik
III. Naslovi člankov
IV. Povzetki in ključne besede
V. Opombe
VI. Citati
VII. Grafi, tabele in fotografije
VIII. Reference
IX. Format in oblika prispevkov

Prispevke pošljite na elektronski naslov: drustvo.antropologov@guest.arnes.si

 

I. TIPI PRISPEVKOV

a) ZNANSTVENI ČLANKI so izčrpni opisi izvirnih raziskav in vsebujejo avtorjevo lastno etnografsko študijo ali/in teoretsko obravnavo teme, kritično obravnavo obstoječe literature, nove poglede in argumente ter natančno predstavitev izsledkov z diskusijo in sklepom. Članki naj ne presegajo 10.000 besed, krajši tematski članki pa 4.000 besed vključno z zemljevidi, tabelami, ilustracijami, opombami in literature. Znanstveni članki bodo pred objavo recenzirani s strani kompetentnih recenzentov. Komentarji recenzentov bodo avtorjem posredovani anonimno. Končno odločitev o objavi sprejme uredniški odbor.
b) PREGLEDNI ČLANKI so v reviji objavljeni po posvetovanju uredniškega odbora z avtorjem. Obseg preglednega članka je enak obsegu znanstvenega članka, enak pa je tudi recenzentski postopek.
c) KRATKI ZAPISKI so izvirni članki z različnih antropoloških terenov, ki ne vsebujejo podrobne teoretske razprave. Njihov cilj je seznaniti bralce s predhodnimi ali delnimi izsledki raziskave. Kratki zapiski naj ne bi presegali 1.200 besed. Kratki zapiski so pred objavo recenzirani.
d) RECENZIJE KNJIG seznanjajo bralce z vsebinami knjig in naj ne bi presegali 1.000 besed.
e) POROČILA S KONGRESOV bralcem prinašajo vsebino in sklepe pomembnejših domačih in tujih kongresov in seminarjev.

II. JEZIK

Članki naj bodo napisani v angleškem jeziku. Uredništvo ima pravico objaviti članek tudi v kakšnem drugem jeziku. Kratki zapiski, recenzije knjig in poročila s kongresov so lahko napisani tudi v Slovenskem jeziku.

III. NASLOVI ČLANKOV

Naslovi (v angleščini in slovenščini) naj bodo kratki, jedrnati in razumljivi. Pod naslovom mora biti navedeno ime avtorja, akademski naziv, institucijo, va kateri je avtor zaposlen in naslov elektronske pošte.

IV. POVZETKI IN KLJUČNE BESEDE

Povzetka v angleškem in slovenskem jeziku morata dati jedrnate informacije o ciljih, metodah, izsledkih in zaključkih. Povzetki znanstvenih člankov naj obsegajo med 100 in 200 besed, katerim sledi od 3 do 5 ključnih besed. Ključne besede naj orisujejo raziskovalno področje članka. Angleški povzetek naj bo na začetku članka, slovenski povzetek pa za literature na koncu članka.

V. OPOMBE

Opombe naj bodo napisane z dvojnim vrstičnim presledkom in naj bodo uporabljane zmerno. Biti morajo številčene zaporedno kot se pojavljajo v besedilu in zbrane na koncu članka pred literaturo.

VI. CITATI

Kratki citati (manj kot 30 besed) naj bodo zapisani znotraj enojnih narekovajev, z dvojnimi narekovaji pa naj bodo označeni citati znotraj citatov. Daljši citati naj bodo pomaknjeni v desno brez narekovajev, razen citatov znotraj citatov, ki naj bodo označeni z enojnimi narekovaji.

VII. GRAFI, TABELE I N FOTOGRAFIJE

Prispevki naj ne vsebujejo več kot deset ilustracij (grafov, slik, zemljevidov, fotografij) ali tabel. V besedilu mora biti jasno označeno, kam spadajo ilustracije ali tabele, vendar pa morajo biti podane na ločenih straneh. Naslov tabele naj se nahaja nad tabelo, naslov ilustracije pa pod tabelo. Če avtor članka ni avtor fotografij, mora biti avtorstvo objavljenih fotografij jasno navedeno.

VIII. REFERENCE

Reference znotraj besedila naj bodo citirane z avtorjevim priimkom v obliki (Malinowski 1922: 35; Turner 1980: 145) ali ‘According to Malinowski (1922: 35)…’. Spisek citirane literature naj bo urejen po abecednem redu in naj vsebuje naslednje podatke: priimek(ke) in ime(na) avtorja(jev), leto objave, kraj objave in založbo (za knjige), poln naslov revije, letnik revije, številka revije v oklepaju in strani (za revije). Uporabljene naj bodo arabske številke.
Primeri:
1. Malinowski, Bronislaw. 1922. Argonauts of the Western Pacific. London: Routledge.
2. Tonkinson, Robert. 1988. ‘Ideology and Domination’ in Aboriginal Australia: A Western Desert Test Case. In: Tim Ingold, David Riches & James Woodburn (eds.), Hunters and Gatherers. Oxford: Berg, pp. 170–184.
3. Turner, Victor. 1980. Social Dramas and Stories About Them. Critical Inquiry 7(1): 141–68.

IX. FORMAT IN OBLIKA PRISPEVKOV

Prispevki naj bodo napisani v Wordu v formatu Times New Roman CE 12 z dvojnim presledkom. Leva in desna poravnava naj merita 3 cm na strani A4. Začetki odstavkov naj bodo pomaknjeni v desno in naj ne bodo ločeni s prazno vrstico. Tujke (razen imen) naj bodo zapisane v poševnem tisku. Vsi prispevki naj bodo pred oddajo jezikovno pregledani.

 
© 2005, Društvo antropologov Slovenije