Društvo antropologov Slovenije
 

About the journal

Editorial

Manuscript submission

Archive of issues

Subscriptions

 
 
Address:
Gortanova 22
SI-1000 Ljubljana

Tel.: ++386 1 520 77 37
Fax: ++386 1 520 77 40

SWIFT :
LJBASI2X
IBAN:
SI56 0201 7001 8848 566
 

2006, volume XII, number 1
Contributions to Anthropology of Food and Eating
Editor: Liza Debevec

 

ČLANKI
Creative Commons License
Creative Commons Attribution 3.0

Liza DEBEVEC & Blanka TIVADAR
Making connections through foodways: contemporary issues in anthropological and sociological studies of food
Anthropological Notebooks
12(1), 5-16 (2006) [abstract ] [full text ]

Gabriele WEICHART
Same stuff, different meaning ... same meaning, different stuff? A story of ‘bread’ and ‘wine’ in Indonesia
Anthropological Notebooks 12(1), 17-34 (2006) [abstract ] [full text ]

Michael R. McDONALD
Learning island foodways: tasting ethnographic methods
Anthropological Notebooks 12(1), 35-48 (2006) [abstract ] [full text ]

Susan LEWIS
Recipes for reconnection: older people’s perspectives on the mediating role of food in contemporary urban society
Anthropological Notebooks 12(1), 49-61 (2006) [abstract ] [full text ]

E. Mei-Li ROBERTS
Negotiating food choice: parents’ perception of children’s eating behaviour
Anthropological Notebooks 12(1), 63-77 (2006) [abstract ] [full text ]

Aitzpea LEIZAOLA
Matching national stereotypes? Eating and drinking in the Basque borderland
Anthropological Notebooks 12(1), 79-94 (2006) [abstract ] [full text ]

Nataša ROGELJA
Healthy Mediterranean food in local perspective: the case of the Slovenian coast
Anthropological Notebooks 12(1), 95-111 (2006) [abstract ] [full text ]

Elise BILLIARD
When tradition becomes trendy: social distinction in Maltese food culture
Anthropological Notebooks 12(1), 113-126 (2006) [abstract ] [full text ]

BOOK REVIEWS

• Diana Ambrozas: Arlene VOSKI AVAKIAN (ed.). 2005. Through the Kitchen Window: Women Explore the Intimate Meanings of Food and Cooking. Oxford and New York: Berg. xv + 315 pp. Pb.: £ 16.99. ISBN: 1 84520 326 7
• Duška Kneževič Hočevar: Carrie B. DOUGLASS (ed). 2005. Barren states: The Population "Implosion" in Europe. Oxford and New York: Berg. x + 270 pp. Pb.: £17.99. ISBN: 1 84520049 7
Mohamed Waked: Julia ELYACHAR. 2005. Markets of Dispossession: NGOs, Economic Development and the Sate in Cairo. Durham and London: Duke University Press. xvi + 280pp. Pb.: £14.95. ISBN: 0-8223-3571-9.
• Blanka Tivadar: Karin M. EKSTRÖM and Helene BREMBECK (eds.) 2004. Elusive Consumption. Oxford and NewYork: Berg Publishers. x+244 pp. Pb.: £ 16.99. ISBN 185973 768 4
• Mateja Habinc: Doris FRANCIS, Leonie KELLAHER and Georgina NEOPHYTOU. 2005. The Secret Cemetery. Oxford and New York: Berg. xxii + 298 pp. Pb.: £18.99. ISBN: 1 85973 597 5
• Maja Godina-Golija: Darra GOLDSTEIN and Kathrin MERKLE (eds.). 2005. Culinary cultures of Europe: Identity, diversity and dialogue. Strasbourg: Council of Europe Publishing. 502 pp. Hb.: EUR 49.00. ISBN: 92-871-5744-8.
• Narmala Halstead: Lyn HARBOTTLE. 2004. Food for Health, Food for Wealth: The Performance of Ethnic andGender identities by Iranian Settlers in Britain. Oxford: Berghahn. vii +184 pp. Pb.: £17.00. ISBN 1 57181 634 8.
• Emily Walmsley: Carolyn KORSMEYER (ed.). 2005. The Taste Culture Reader: Experiencing food and drink. Oxford and New York: Berg. 421pp. Pb.: £ 19.99. ISBN 184520061-6
• Barbara Potrata: Michael LAMBEK and Paul ANTZE (eds.). 2004. Illness and Irony. On the Ambiguity of Suffering in Culture. New York and Oxford: Berghahn Books. 153 pp. Pb.: £ 12.00. ISBN: 157 18 674 7
• Fiona Scorgie: Mara MABILIA. 2005. Breast Feeding and Sexuality: Behaviour, Beliefs and Taboos among the Gogo Mothers in Tanzania. New York and Oxford: Berghahn Books. xiv + 140 pp. Hb.: £25.00. ISBN: 1 57181 677 1
• Susan Lewis: Helen MACBETH and Jeremy MacCLANCY (eds.). 2004. Researching Food Habits: Methods and Problems. Oxford and New York. Berghahn Books. xi + 214 pp. Pb.: $25.00. ISBN: 1 57181 545 7
• Dag Tuastad: Dan RABINOWITZ and Khawla ABU-BAKER. 2005. Coffins on Our Shoulders: The Experience of the Palestinian Citizens of Israel. Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press. xii + 211 pp. Pb.: £ 19.95. ISBN: 0 520 24557 1
• Christian M. Prager: Gabrielle VAIL and Anthony AVENI. 2004. The Madrid Codex: New Approaches to Understanding an Ancient Maya Manuscript. Boulder: University Press of Colorado. xx + 426 pp. Hb.: $ 55.00. ISBN 0 87081 786 1
• Elizabeth Mei-Li Roberts: James L. WATSON and Melissa L. CALDWELL (eds.). 2005. The Cultural Politics of Food and Eating: a Reader. Malden & Oxford: Blackwell Publishing. xii + 320 pp. Pb.: £ 17.99. ISBN: 0 631 23093 9

Abstracts

Liza Debevec in Blanka Tivadar
Making connections through foodways: contemporary issues in anthropological and sociological studies of food
Članek je uvodna študija v tematski številki, katere cilj je bil zbrati raziskave, ki opazujejo svet skozi lupo prehrane, in ki raziskujejo vlogo hrane kot medija zapreučevanje družbenih protislovij. Avtorici osvetlita glavne teoretične koncepte iz antropologije in sociologije hrane in prehranjevanja, ki izhajajo iz sedmih člankov, nastalih na podlagi terenskih raziskav na Malti, v Veliki Britaniji, Španiji, Indo ji, Srednji Ameriki ter Sloveniji. Tako avtorici v prvem delu članka obravnavata vprašanja o pravem kosilu in z njim povezanimi temami, kot so domača hrana, zdravje in medikalizacija vsakdanje prehrane, v drugem delu pa podrobneje predstavita dosedanje diskusije o vlogi, ki jo igra hrana pri reproduciranju družbenih in etničnih razlik, o procesih privzemanja tujih živil v lokalno kulturo, o iskanju avtentičnih prehranskih praks ter njihovem oživljanju s pomočjo izmišljenih tradicij.
Ključne besede: pravo kosilo, zdravje, družbene razlike, avtentičnost, tradicija, identiteta, kulinarični turizem

Gabriele Weichart
Same stuff, different meaning … same meaning, different stuff? A story of ‘bread’ and ‘wine’ in Indonesia
Hrana in pijača že od nekdaj potujeta prek kontinentov in oceanov in vedno znova najdeta nova domovanja v družbah, kjer je prehranska kultura zelo drugačna od krajev njunega izvora. Članek analizira primer kruha in vina, dveh klasičnih sestavin iz mediteranskega okolja, ki sta pripotovali do indonezijskega otoka Sulavezi. Tam sta med pretežno krščanskim ljudstvom Minhasa roti (kruh) in anggur (vino) postala del lokalne prehranske kulture, vendar ne v enaki obliki niti v enakem pomenu kot v evropskem oziroma zahodnem okolju. Avtorica raziskuje status, pomen in vlogo rotija in anggurja v odnosu do druge podobne hrane in pijače v skupnosti Minhasa ter analizira razloge za vključenost/izključenost določenih živil v različna družbena in kulinarična področja v tej skupnosti. Avtorica zagovarja stališče, da je v sulaveškem ruralnem okolju, poleg kraja, časa in procesov identifikacije, za vključitev določenega živila v vsakdanjo prehrano, pomembno predvsem delo, ki je vloženo v njegovo pridelavo oz. pripravo.
Ključne besede: kruh, vino, potovanje hrane/pijače, potrošnja, severni Sulavezi

Michael R. McDonald
Learning island foodways: tasting ethnographic methods
Roatán, največji otok v otočju Bay, ki leži ob severni obali Hondurasa, je v zadnjih letih doživel številne družbene, okoljske in kulturne spremembe. Različne etnografske študije so pokazale, da so priseljevanje špansko govoreče populacije s celine in naraščajoča skupnost stalno naseljenih tujcev ter številni turisti, povečali že obstoječe družbene razlike med otočani in vplivali na kulturne spremembe na otoku in s tem tudi na prehranjevalne navade. Na podlagi podatkov zbranih z metodo sistematičnega izvabljanja v treh etnično in jezikovno različnih skupnostih, ki so jih zbrali študenti Florida Gulf Coast University na etnografski ekspediciji Roatán 2005, ta članek analizira razlike v kulturnih kontekstih glavnih otoških živil. Širši cilj projekta je bila vključitev študentov v celotno etnografsko izkušnjo. Projekt je bil zelo uspešen, saj so lokacija, tema in metoda uspešno uvedle študente v etnografsko raziskovalno dejavnost. Članek obravnava učinke takega učnega pristopa in nakaže bodoče smernice za raziskovanje kulturnih kontekstov prehranjevanja na otoku.
Ključne besede: etnografska terenska šola, prehranska kultura, Bay otočje, Honduras

Susan Lewis
Recipes for reconnection: older people’s perspectives on the mediating role of food in contemporary urban society
Članek problematizira razvrščanje ljudi v starostne kategorije pri izvajanju zdravstvene vzgoje v lokalnih skupnostih in kliče k premisleku o pristopih za raziskovanje tega problema, saj starostno razvrščanje na eni strani lajša prakso, po drugi pa tvegamo, da se zaradi razvrščanja spregledajo pomembne lokalne veščine. Če ljudi označimo za  ‘starejše osebe’ ali podobno, to sicer lahko pomaga pri načrtovanju storitev zanje, hkrati pa lahko pomeni tudi konec njihovega plodnega sodelovanja pri razvoju lokalne skupnosti. Avtorica zavzema stališče, da lahko starejši odigrajo pomembno vlogo v prehranskozdravstveni vzgoji in pri ponovnem medsebojnem povezovanju članov skupnosti med seboj in prek hrane.
Ključne besede: starejši ljudje, lokalna skupnost, zdravstvena vzgoja, neenakosti v zdravju, socialna vloga hrane, marginalizacija

E. Mei-Li Roberts
Negotiating food choice: parents’ perception of children’s eating behaviour
Ta članek je nastal na podlagi kvalitativne študije, ki preučuje odnos in percepcije staršev o vlogi, ki jo imajo pri prehranjevalnih navadah svojih otrok, šolarjev v grofiji Angus na Škotskem. Starši verjamejo, da imajo različne stopnje vpliva na prehrambene navade svojih otrok: nekateri menijo, da se otroci lahko odločajo o svoji prehrani povsem samostojno, drugi pa, da so otroci še premajhni za tovrstne odločitve in da mora biti prehrana otrok domena staršev. Avtorica trdi, da kljub temu, da starši vplivajo na prehranske izbire otrok, predvsem ko gre za vprašanja o zdravi in nezdravi hrani, so otroci sposobni lastnega premisleka in zato željam staršev ne sledijo vedno. Namesto tega se otroci pogajajo s starši o prehranskih ciljih, potrebah in željah, iz česar sledi, da so prehranske izbire otrok rezultat pogajalskega procesa v gospodinjstvu.
Ključne besede: otroci, starši, zdravje, hrana, kompetentnost, pogajanja

Aitzpea Leizaola
Matching national stereotypes? Eating and drinking in the Basque borderland
Članek analizira vlogo hrane v konstrukciji in rekonstrukciji identitet in stereotipov v obmejnem delu baskovske regije s poudarkom na turističnih praksah. Obmejna območja, kot kraji, kjer se srečajo nacionalne identitete in percepcije drugačnosti, nudijo zanimivo perspektivo za opazovanje  ‘udejanjanja’ identitet. V Baskiji imajo tako hrano na splošno, kot tudi baskovsko kuhinjo, za pomemben znak identitete in tudi za simbol svoje tradicije. Danes je ta pokrajina pomembna turistična destinacija kamor prihaja na tisoče Špancev, da bi okusili slovito baskovsko kuhinjo. Hkrati pa na baskovsko obmejno območje prihajajo številni francoski turisti, da bi izkusili Španijo in njeno kulinariko. Na podlagi etnografskih podatkov, članek predstavi različne primere, kako se specifične jedi in pijače prilagajajo stereotipom turistov o španski nacionalni identiteti. Analiza prehranskih vzorcev in njihovih simboličnih reprezentacij na tem obmejnem območju ponuja zanimiv kontekst za preučevanje tega, kako se reprezentacije ujemajo s stereotipi o nacionalni identiteti in kako hkrati prispevajo k nastajanju njenih novih elementov.
Ključne besede: hrana in identiteta, nacionalni stereotipi, meja, turizem, baskovska kuhinja

Nataša Rogelja
Healthy Mediterranean food in local perspective: the case of the Slovenian coast
Pričujoči tekst se nanaša na etnografske primere iz Slovenske obale in podaja vpogled v različne kontekste, v okviru katerih je moč prepoznati predstave o ‘zdravi mediteranski prehrani’. Na podlagi etnografije priobalnega ribištva in turizma v Sloveniji bo avtorica analizirala turistične izlete na ribiških barkah. Pozornost bo posvečena reprezentacijam hrane, kot se te kažejo v okviru omenjenih turističnih izletov z ribiči ter reprezentacijam hrane v turističnih brošurah, vezanih na Slovensko obalo. Čeprav so referenčne točke posameznih primerov bodisi prevladujoče lokalne, nacionalne ali transnacionalne narave, pa trije referenčni okvirji skupaj oblikujejo samosvoje izraze, ki se kažejo v konkretnih situacijah in idejah.
Ključne besede: ribištvo, turizem, mediteranska prehrana, avtentičnost, Slovenska
obala

Elise Billiard
When tradition becomes trendy: social distinction in Maltese food culture
Članek obravnava oživljanje tradicionalne malteške hrane, s pomočjo katere si malteška elita prizadeva reproducirati in manifestirati svoj položaj v razredni družbeni strukturi. Čeprav si otoška elita želi prek tradicionalne hrane poudariti avtentičnost malteške kulture, avtorica trdi, da z uporabo slikovitih tradicionalnih podob otoka pravzaprav podlega tujim idealom in sprejema simbolično prevlado Evrope. Prehranske navade so od nekdaj del vsakdanje pasivne identitete, toda pri oživljanju tradicionalne malteške prehrane gre za aktivno in politično zahtevo po želeni, umišljeni identiteti.
Ključne besede: tradicija, identiteta, socialno razlikovanje, Malta, prehranska kultura

 
© 2005, Slovene Anthropological Society