Društvo antropologov Slovenije
 

Konference in srečanja

Predavanja

Koristne povezave

 
 
Naslov:
Gortanova 22
SI-1000 Ljubljana

Tel.: ++386 1 520 77 37
Fax: ++386 1 520 77 40

Davčna številka:
67417442
Poslovni račun:
SI56 0201 7001 8848 566
 

5. Škerljevi dnevi — mednarodna znanstvena konferenca: Življenje v času nasprotij
Ljubljana, 27.—29. september 2007

• Osnovne informacije
• Navodila za udeležence
       Individualni prispevki
       Tematski sklopi
       Okrogle mize
       Alternativne predstavitve
• Prijava prispevkov
• Navodila za predstavitev
• Prijavnina in registracija
Povzetek pomembnih datumov
15. junij 2007 - rok za oddajo predlogov (povzetki ali opisi)
30. junij 2007 - zgodnja registracija
1. september 2007 - rok za oddajo celotnih prispevkov  (le za avtorje, ki bi želeli s svojimi prispevki kandidirati za objavo v Anthropological Notebooks, glej Prijava prispevkov)
 

Osnovne informacije
K udeležbi vabimo strokovnjake, akademike, študente, učitelje in predstavnike civilne družbe, ki lahko s svojimi prispevki pripomorejo k razumevanju nasprotij v sodobni družbi ali celo pokažejo na možnosti njihovega reševanja. Predlogi lahko široko temo konference obravnavajo s kateregakoli disciplinarnega, krosdisciplinarnega ali interdisciplinarnega vidika. K predstavitvi vabimo prispevke različnih tradicionalnih znanstvenih disciplin in pristopov, spodbujamo pa tudi predloge podiplomskih študentov in strokovnjakov, ki se z obravnavano tematiko srečujejo pri svojem delu. Vse, ki jih sodelovanje zanima vabimo, da pošljejo predloge tako za individualne prispevke kot tudi za okrogle mize, tematske sklope, predstavitve filmskih in dokumentarnih materialov, plakate in druge ustvarjalne pristope.


Navodila za udeležence
Predlogi za okrogle mize, tematske sklope in alternativne predstavitve naj ne presegajo 2000 besed. Predlogi za individualne predstavitve naj ne presegajo 200 besed. Vsi predlogi bodo ovrednoteni glede na znanstveno kvaliteto, povezanostjo s temo konference in aktualnostjo. Programski odbor konference bo predloge ovrednotil z anonimnim recenzijami. Predlogi naj vsebujejo opis predstavitve in njeno povezanost s temo konference. Opisi naj ne vsebujejo imen avtorjev. Imena, kontaktni naslovi in institucije, s katerih prihajajo avtorji, vodje okroglih miz ali sodelujoči v tematskem sklopu naj bodo navedeni na ločeni strani.
Individualni prispevki
Za predstavitev individualnih prispevkov bodo imeli avtorji na voljo približno 20 minut.
Tematski sklopi
Predlog tematskega sklopa naj vsebuje informacije o vodilni temi ter opis vsake predstavitve z naslovom. Tematski sklopi bodo imeli na voljo 90 minut vključno s časom, namenjenem diskutantu (če bo v predlogu predviden), nekaj časa pa naj bo namenjeno tudi sodelovanju občinstva.
Okrogla miza
Okrogla miza se od tematskih sklopov razlikuje po tem, da sodelujoči tematiko obravnavajo kot skupinske diskusije in ne v obliki individualnih predstavitev prispevkov. Predlogi okroglih miz naj vsebujejo opis teme, podatke o vodji okrogle mize in sodelujočih. Okrogle mize bodo imele na voljo 90 minut vključno s časom, namenjenem diskusiji z občinstvom.
Alternativne predstavitve
Predlogi alternativnih predstavitev kot so filmi, dokumentarci, nastopi, plakati in druge oblike ustvarjanja, bodo sprejeti na podlagi njihove povezanosti s temo konference. Alternativne predstavitve bodo organizirane v samostojnih 90-minutnih sklopih in naj bi omogočili tudi sodelovanje občinstva (vprašanja, diskusije.).


Prijava prispevkov
Predloge sprejemamo na pripravljenem obrazcu za prijavo do 15. junija 2007 na naslov: drustvo.antropologov@guest.arnes.si. Za dodatne informacije se lahko obrnete na Gregorja Starca, gregor.starc@guest.arnes.si. Avtorji bodo o sprejemu njihovih predlogov obveščeni do 20. junija 2007.

Programski svet konference bo izbral 8 prispevkov, ki bodo objavljeni v znanstveni reviji Društva antropologov Slovenije Anthropological Notebooks. Avtorji, ki bi želeli kandidirati za objavo v Anthropological Notebooks, morajo svoje celotne prispevke po elektronski pošti  poslati do 1. septembra 2007.  Izbrani prispevki bodo anonimno recenzirani s strani dveh recenzentov. Pri pisanju prispevkov naj avtorji upoštevajo navodila za avtorje, ki so objavljeni na naslovu: www.drustvo-antropologov.si/navodila_avtorji1.html.

Povzetki in opisi vseh sprejetih prispevkov bodo objavljeni v Zborniku povzetkov.


Navodila za predstavitev
Predstavitve bodo praviloma potekale v angleškem jeziku.
Organizatorji lahko zagotovijo grafoskope, video projektorje, videorekorderje in zvočnike. V prijavnem obrazcu je potrebno označiti opremo, ki jo boste za predstavitev potrebovali. Če oprema ne bo označena, organizatorji ne zagotavljajo njene dostopnosti.


Prijavnina in registracija
Zgodnja registracija(do 30. junija 2007):
• splošna €70
•člani Društva antropologov Slovenije €50
• študenti €30
•subvencionirana prijavnina (omogočena z osebno prošnjo)  €30

Pozna prijava ali prijava v času konference (po 30. juniju 2007):
€100
Bivanje in prehrana nista vključena v prijavnino, organizatorji pa bodo nudili informacije in pomoč, če bo ta potrebna. 

Prijavnino poravnate z bančnim nakazilom na naslov organizatorja:
Banka: Nova ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana, Slovenija
Št. poslovnega računa: 56 0201 7001 8848 566
Naziv upravičenca: Društvo Antropologov Slovenije
Naslov upravičenca: Gortanova cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija
IBAN: SI56 0201 7001 8848 566
SWIFT: LJBASI2X
Referenca: Konferenca 2007

 
© 2005, Društvo antropologov Slovenije