Društvo antropologov Slovenije
 

O reviji

Uredništvo

Navodila za avtorje

Pregled letnikov

Naročilo revije

 
 
Naslov:
Gortanova 22
SI-1000 Ljubljana

Tel.: ++386 1 520 77 37
Fax: ++386 1 520 77 40

Davčna številka:
67417442
Poslovni račun:
SI56 0201 7001 8848 566
 

2005, letnik XI, številka 1
Contributions to Maya Archaeology
Urednik: Ivan Šprajc

 

ČLANKI

Ivan ŠPRAJC
Introduction
Anthropological Notebooks 11(1), 5-12 (2005) [povzetek ] [polno besedilo ]

Antonio C. BENAVIDES
Campeche Archaeology at the Turn of the Century
Anthropological Notebooks 11(1), 13-30 (2005) [povzetek ] [polno besedilo ]

Rodrigo LIENDO STUARDO
An Archaeological Study of Settlement Distribution in the Palenque Area, Chiapas, Mexico
Anthropological Notebooks 11(1), 31-42 (2005) [povzetek ] [polno besedilo ]

Norman HAMMOND
The Dawn and the Dusk: Beginning and Ending a Long-Term Research Program at the Preclassic Maya Site of Cuello, Belize
Anthropological Notebooks 11(1), 43-57 (2005) [povzetek ] [polno besedilo ]

Geoffrey E. BRASWELL, Christian M. PRAGER & Cassandra R. BILL
The Kingdom of the Avocado: Recent Investigations at Pusilhá, a Classic Maya City of Southern Belize
Anthropological Notebooks 11(1), 59-86 (2005) [povzetek ] [polno besedilo ]

Nikolai GRUBE
Toponyms, Emblem Glyphs, and the Political Geography of Southern Campeche
Anthropological Notebooks 11(1), 87-100 (2005) [povzetek ] [polno besedilo ]

Hasso HOHMANN
Culture of Memory and Maya Architecture: Architectural Documentation and Interpretation of Structure 1 of Chunchimai 3
Anthropological Notebooks 11(1), 101-111 (2005) [povzetek ] [polno besedilo ]

RECENZIJE KNJIG

• Ivan Šprajc: Vernon L. SCARBOROUGH, Fred VALDEZ Jr., and Nicholas DUNNING (eds.), Heterarchy, Political Economy, and the Ancient Maya: The Three Rivers Region of the East-Central Yucatán Peninsula
• F. C. Atasta Flores Esquivel: Arthur DEMAREST. Ancient Maya: The Rise and Fall of a Rainforest Civilization;
E. Wyllys ANDREWS and William L. FASH (eds.). 2005. Copán: The History of an Ancient Maya Kingdom
• Maja Šuštaršič: Thomas HEYD and John CLEGG (eds.). 2005. Aesthetics and Rock Art
• Boris Kavur: Janusz Krzysztof KOZLOWSKI. 2004. Wielka historia swiata. Tom 1: Sviat przed “rewolucja” neoliticzna;
Göran BURENHULT. (ed.). 2004. People of the Past: The Illustrated History of Humankind: The Epic Story of Human Origins and Development;
Chris SCARRE. (ed.). 2005. The Human Past: World Prehistory & the Development of Human Societies

Povzetki

Antonio C. Benavides
Arheologija v Campecheju na prelomu stoletja
Bogata arheološka dediščina v mehiški zvezni državi Campeche, ki leži na zahodnem delu polotoka Yucatána, priča o civilizaciji Majev, ki je na tem območju živela vec tisocletij pred prihodom španskih zavojevalcev na zacetku 16. stoletja, pa tudi o zgodnjem kolonialnem obdobju. Članek povzema arheološke raziskave in restavratorska dela, opravljena v Campecheju v zadnjih nekaj desetletjih.
Ključne besede: arheologija Majev, kolonialna zgodovina, Campeche, zgodovina raziskav.

Rodrigo Liendo Stuardo
Arheološka študija distribucije naselbin na obmocju Palenqueja, Chiapas, Mehika
Preučevanje kulture Majev kaže, da je bila za predšpansko majevsko družbo znacilna visoka raven politične in ekonomske razslojenosti, obenem pa tudi naglašena funkcionalna homogenost. Zato so vprašanja, ki zadevajo tako naravo različnih segmentov, ki so sestavljali majevsko družbo, kot tudi njene integrativne mehanizme, temeljnega pomena v argumentih, ki jo opredeljujejo kot segmentarno ali unitarno. S pomočjo podatkov, zbranih med nedavno opravljenimi študijami regionalnega naselbinskega vzorca na obmocju Palenqueja, avtor obravnava splošno distribucijo naselbin, na osnovi česar skuša sklepati o vidikih strukture in razvoja mehanizmov, ki so združevali različne družbene enote v razlicnih etapah razvoja Palenqueja.
Ključne besede: arheologija Majev, naselbinski vzorci, Palenque, družbena organizacija.

Norman Hammond
Zora in mrak: od začetka do konca dolgotrajnega raziskovalnega programa na predklasičnem majevskem najdišču Cuello, Belize
Raziskave na zgodnjem majevskem vaškem najdišcu Cuello so potekale med letoma 1975 in 2002. Ko so se začele, je bilo majevsko predklasično obdobje malo znano, slabo dokumentirano z radiokarbonskimi datacijami in je segalo le do casa okoli 900 pr. n.št. Prve datacije iz Cuella so kazale na zelo zgodnjo poselitev, a so bile kasneje ovržene in popravljene na čas okoli 1200 pr.n.št. Kljub temu je najdišče še vedno najstarejša znana vas v majevskih nižavjih, pa tudi najbolj obsežno izkopano naselje iz zgodnje etape srednje predklasične dobe. Mnoge hiše in druge stavbe, nastajajoca javna arhitektura, najzgodnejša znana mezoameriška parna kopel (majevski pib na ), skoraj 200 pokopov, ki izpričujejo družbeno razslojevanje in trgovino z oddaljenimi kraji, in podatki o prehrani in izkoriščanju okolja prispevajo k razumevanju začetnih faz poljedelske kulture, ki je živela v tropskem gozdu in se razvila v eno največjih predkolumbovskih civilizacij.
Ključne besede: arheologija Majev, predklasična kronologija, prehrana, pokopne navade, parna kopel.

Geoffrey E. Braswell, Christian M. Prager and Cassandra R. Bill
Kraljestvo avokada: nedavne raziskave v Pusilháju, klasičnem majevskem mestu v južnem Belizeu
Od leta 2001 je Arheološki projekt Pusilhá preučil nekdanje naselbinske vzorce, reliefno obdelane spomenike, keramiko in arhitekturo pomembnega majevskega mesta v južnem delu države Belize v Srednji Ameriki. Naš namen je bil, da preverimo modele sekundarnega oblikovanja države in zunanjih povezav - najpogosteje formulirane z vidikov, ki temeljijo na osrednjih majevskih nižavjih - na perifernem ali mejnem območju. Raziskave so vključevale obsežno kartiranje, sondiranje ter tako horizontalna kot vertikalna izkopavanja. V sezoni 2005 je bil najden in izkopan grob pomembnega vladarja K'uhul Un Ajaw . Na osnovi naših epigrafskih in arheoloških analiz sklepamo, v nasprotju z našimi prejšnjimi pričakovanji, da Pusilhá ni nikoli bil pod politicno ali ekonomsko prevlado svojih mogocnejših sosedov. To pomeni, da je v nekaterih predelih obmocja Majev utegnila biti pomembna "tretja pot" k sekundarnemu oblikovanju države, namreč takšna, ki ni bila odvisna od vpliva ustaljenih in avtoritativnih držav.
Ključne besede: stari Maji, nastanek države, hieroglifska besedila, arheologija Belizea.

Nikolai Grube
Toponimi, emblemski glifi in politična geografija južnega Campecheja
Članek predstavlja nekatere nove epigrafske podatke z južnega dela mehiške zvezne države Campeche, s poudarkom na pojavljanju toponimov in emblemskih glifov ter njihovem pomenu za razumevanje politične geografije klasičnodobnih Majev. Med emblemskimi glifi, ki so bili najdeni v napisih na nekaterih nedavno (ponovno) odkritih arheoloških najdiščih, najde vec nepopolnih različic, ki nimajo nekaterih elementov, značilnih za popolne variante; imenuje jih "toponimski naslovi" in domneva, da razodevajo nižje položaje zadevnih političnih enot v regionalni politični hierarhiji. Eden od edinih dveh popolnih emblemskih glifov, doslej znanih v južnem Campecheju, ustreza dinastiji Kaan, ki je v določenem obdobju imela sedež v Calakmulu, medtem ko je identita drugega, ki predstavlja netopirja, vprašljiva, čeprav si ga je v kasnejšem času morda prisvojil Oxpemul, center, ki se je nemara okoristil s propadom Calakmula.
Ključne besede: majevska epigrafika, klasična doba, politična geografija, emblemski glifi.

Hasso Hohmann
Kultura spomina in arhitektura Majev: arhitektonska dokumentacija in interpreacija Strukture 1 na najdišču Chunchimai 3
Stavba na najdiščcu Chunchimai 3 je dober primer kulture spomina v okviru majevske kulture. Ima arhitektonsko okrasje s tipičnimi elementi klasične majevske dobe na območju Puuc. Razen tega najdemo na zadnji steni meandraste ornamente, znotraj stavbe pa 'sončni kamen'. Ta ima relief, ki je bil domnevno izdelan v dveh fazah. Kaže, da tako 'sončni kamen' kot meandrasti elementi izvirajo iz zgodnejših stavb; najbrž so služili v spomin nanje in na z njimi povezane ljudi. Položaj teh dekorativnih arhitektonskih elementov jasno kaže, tako kot v drugih podobnih primerih, da so bili v novejši stavbi uporabljeni sekundarno.
Ključne besede: arhitektura Majev, pozna klasična doba, območje Puuc.

 
© 2005, Društvo antropologov Slovenije